مهندسین مشاور ری آب

در این پروژه شرکت لاستیک سازی تکنیک صنعت افتخار ساخت قطعات لاستیکی طرح آبرسانی به کاشان را برعهده داشت و باهمت تیم فنی قوی توانستیم از پس  این پروژه سنگین با سربلندی بربیاییم.