پژوهشگاه فضایی ایران

شرکت تکنیک صنعت با افتخار در تولید صفحات پلیمری دو قطبی با پژوهشگاه فضایی ایران همکاری داشته

که این مهم موجب دریافت تقدیرنامه از دفتر ریاست جمهوری گردید. به نیروی فنی، تخصص و دانش خود می بالیم و همواره قدردان مشتریان عزیز می باشیم